Vítám Vás na českých stránkách japonské rockové_ skupiny Buck-Tick, jejíž tvorbu bych tu ráda_ prezentovala.

Buck-Tick - to je pětičlená skupina, skládající se čistě_ jen z mužského osazenstva. Přestože vznikli již někdy_ kolem roku 1985 a fungují dodnes, jejich tvorba_ zdaleka nestagnuje. I po tolika letech stále dokáží přijít_ s něčím novým a překvapujícím, protože se nebojí_ experimentovat. Vždy jim šlo čistě o hudbu, nikoliv_ o_popularitu, díky čemuž je kvalita hudby_ stabilní a_ obdivuhodná. Rozhodně se dají považovat_ za_ zaslouřilé umělce a jeden ze základních pilířů_ japonské rockové hudby, jíž značně ovlivnili.

Tato stránka se bude v budoucnosti zaměřovat spíše na překlady textů písní, interview apod. Chci tak přiblížit osobnosti samotných členů, jelikož ti jsou stejně zajímaví jako jejich hudba.

Bez svolení překladatele je zákazáno je šířit dál!
Všechna jména zde uvádím podle japonské zvyklosti - nejdřív příjmení a pak jméno!!!

Není-li psáno jinak, má vzhled i obsah těchto stránek na svědomí T'Sal.